کاندوم کدکس خاردار روان کننده تاخیری kodex game over

آموزش : طرز استفاده از کاندوم

ویژگی :

  • خاردار برای لذت بیشتر بانوان
  • روان کننده برای رابطه راحت تر
  • تاخیری برای طولانی کردن رابطه